A női uszodai tapasz

A PekoBelt nem engedi be a vizet.

A női nemi szerv bőrére tapadva a PekoBelt nem engedi a vizet a hüvelybe jutni.

  • Meggátolja, hogy az uszodai víz módosítsa a hüvelyflórát.
  • Megakadályozza szabad vízben a fertőződést.
  • Higiéniát biztosít a vízben menstruáció, hüvelyfolyás esetén.
PekoBelt

A szabad fürdőzés nyugalmával ajándékoz meg.

Védje a maga és a többiek
egészségét!

A PekoBelt ÚJ!

Nőgyógyászok fejlesztették.
 

A PekoBelt biztonságos.

Biztonságos.
Hermetikusan zár.
Megbízhatóan tapad.
A hüvelyflórát nem zavarja.
Hypoallergén, bőrbarát.

A PekoBelt kényelmes.

Kényelmes.
Ultravékony, komfortos.

A PekoBelt diszkrét.

Diszkrét.
Átlátszó, így láthatatlan.
Nincs ragasztónyom.

Vásárolja meg most!

PekoBelt doboz

Hol kapható a PekoBelt?

Használja helyesen!

PekoBelt doboz

Használati útmutató

Nőgyógyászati rendeléseimen évti­ze­dek óta tapasztalom, hogy a nőknek mekkora szervi és pszichés bajokat okoz­nak a vízben szerzett be­teg­sé­gek. Elhatároztam, hogy valódi, hatá­sos, de ár­tal­matlan meg­ol­dást kere­sek ezek mege­lő­zé­sé­re. A PekoBelt uszodai tapasz az ötlet, a leg­modernebb orvosi anya­gok kuta­tása és sokéves fej­lesz­tés ered­mé­nye. Biztos vagyok benne, hogy általa végre sikerül elébe mennünk a vízben szerez­hető női fertőzéseknek.

Dr. Kovács Péter

Dr. Kovács Péter
szülész-nőgyógyász
főorvos, feltaláló
petzmedical.hu

A G1 Intézetben kiemelten fog­lal­ko­zunk a beteg­ségek meg­elő­zé­sével is. Örömmel fogad­tuk kol­lé­gám talál­má­nyát, és büsz­kék vagyunk rá, hogy részt vehet­tünk a kifej­lesz­té­sében.
A PekoBelt tapaszt jól ismerve ki­je­lent­he­tem, hogy egy valódi prob­lé­má­ra végre a valódi meg­oldást nyújtja: hatá­so­san véd helyes hasz­ná­lat­tal, ami könnyen meg­ta­nul­ható.
Meg­győ­ző­dé­sem, hogy ez a kiváló ter­mék képes ered­mé­nye­sen vissza­szo­rí­tani a női beteg­sé­gek számát.

Dr. Szőnyi György

Dr. Szőnyi György
szülész-nőgyógyász,
a G1 Intézet
orvos-igazgatója

G1 Intézet
SzNPTT